Avancerad trädfällning
För 17 år sedan gick Anders Lindberg tillsammans med sin bror runt och knackade dörr och sökte trädgårdsuppdrag. Uppdragen ramlade in och i början arbetade de sju dagar i veckan. Idag är Trädfällarlaget ledande i Stockholmsregionen inom avancerad trädfällning och trädvård.
Idag arbetar 18 personer på företaget. Alla har specialkompetens inom sitt ansvarsområde, från skogsarbetare till arborister, trädgårdsmästare och chaufförer.
- Vi har ökat vår omsättning de senaste två åren från fyra till 16 miljoner, berättar Anders.
Trädfällarlaget arbetar med avancerad trädfällning intill bebyggelse och känsliga gräsytor. Arborister och trädgårdsmästare utför beskärning och trädvård. Dessutom åtar sig företaget stubbfräsning och avverkning av skogspartier, transporter av trädgårdsmaterial och traditionell trädfällning.

Kunderna består till 70 procent av privata kunder. Det kan till exempel handla om stora enstaka träd som måste tas ned. Arboristerna klättrar upp och kapar trädet bit för bit.
Just nu arbetar de åt Banverket med att säkerställa banvallen, en sträcka på 1.100 mil, ett arbete som pågår till 2020. Skanska, Peab och Vattenfall är andra större kunder.
- Vi har fullständiga försäkringar, säger Anders. Både för egendom och personer. Alla är välkomna att kontakta oss för mer information och kostnadsförslag. Vi åker ut och besiktigar kostnadsfritt och vi besöker ungefär femton jobb dagligen. Ett uppdrag brukar kunna påbörjas inom fjorton dagar.
Kostnaden för fällning av enstaka träd ligger enligt Anders på runt fyratusen kronor, därefter tillkommer borttransporten på cirka tvåtusen. Men kostnaden sjunker beroende på antal träd.
Han berättar också att de återanvänder allt flies på egna tippar runt Stockholm, vilket innebär att det är miljövänligt.

Trädfällarlaget säljer också grus och jord, något de börjat med de senaste två åren. Jorden är prima planteringsjord som används till gräsmattor eller rabatter. På vinterhalvåret jobbar de med snöröjning och sandning, både manuellt och på större områden med Bobcat. Trädfällarlagets gula fordon och lastbilar känns lätt igen på sin starkt lysande gula färg.

Trädfällarlaget AB

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 08-798 52 21
Fax: 08-605 33 44


Email:
anders@tradfallarlaget.se

Hemsida:
www.tradfallarlaget.com

Adress:
Trädfällarlaget AB
Björkvägen 2
13561 Tyresö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN